login
zoeken
menu
leden login

DE BOND

 

De bond draagt de naam Nederlandse Beugel Bond en is lid van het NOC/NSF.

De bond stelt zich ten doel het op regionaal, nationaal en internationaal niveau bevorderen en doen beoefenen van de beugelsport.

De bond tracht haar doel onder meer te bereiken door:

          a. het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en competities;

          b. het doen houden van demonstraties ter bevordering van de beugelsport;

          c. voorts alles te doen wat het gestelde doel kan bevorderen.

De bond wordt geleid door een bestuur (bondsbestuur) dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van de bond (bondsvergadering).

Bondsbestuur (e-mail)

 • Wnd. voorzitter: Jo Peeters
 • secretaris: vacature
 • penningmeester: Anton van Deursen
 • competitieleider: Martin op 't Roodt
 • lid: Laura van de Sande
 • lid: Ger van Helden
 • vacature bestuur

Commissies (e-mail)

 1. Financien : Frans Klerken en Hay Hesen   e-mail
 2. PR en Cultuur historisch : Edwin Zelen, Jan Klerken, Laura van de Sande, Wiel Janssen, Anton van Deursen   e-mail
 3. Jeugd :  Roy Geurts,  Jo Peeters   e-mail
 4. Techniek
  Baankeuren = Hay Manders, Nico Verstappen, Pierre Ververgaard, Ger van Helden, Coen Bullens   e-mail
  Opleidingen = Piet Geurts,  Jan Leijendeckers,  Theo Geenen   e-mail
 5. Wedstrijden : Harrie van den Boom, Nico Verstappen, Martin op't Roodt   e-mail

Secretariaat
vacature   voorlopig post naar penningmeester   Stad 25  6035  AT Ospel