login
zoeken
menu
leden login

DE BOND

 

De bond draagt de naam Nederlandse Beugel Bond en is lid van het NOC * NSF.    

De bond stelt zich ten doel het op regionaal, nationaal en internationaal niveau bevorderen en doen beoefenen van de beugelsport.

De bond tracht haar doel onder meer te bereiken door:

          a. het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en competities;

          b. het doen houden van demonstraties ter bevordering van de beugelsport;

          c. voorts alles te doen wat het gestelde doel kan bevorderen.

De bond wordt geleid door een bestuur (bondsbestuur) dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van de bond (bondsvergadering).

Bondsbestuur (e-mail)

 • Wnd. voorzitter: Jo Peeters
 • Secretaris: Johan Hoeijmakers
 • Penningmeester: Anton van Deursen
 • Lid : Marc van de Korput
 • Lid: Laura van de Sande
 • Lid: Jan Hermkens
 • Lid: Rob Geelen
 • Lid: Theo Geenen

Commissies

 1. Financien : Hay Hesen + (vacature)   e-mail
 2. PR en Cultuur historisch : Jan Klerken, Laura van de Sande, Wiel Janssen, Anton van Deursen   e-mail
 3. Jeugd :  Roy Geurts,  Jo Peeters   e-mail
 4. Techniek
  Baankeuren = Hay Manders, Nico Verstappen, Pierre Ververgaard,   e-mail
  Opleidingen = Sjra Naus,  Jan Leijendeckers,  Theo Geenen, Onno van Knippenberg,    e-mail
 5. Wedstrijden : Harrie van den Boom, Nico Verstappen, + (vacature)  e-mail
 6. Reglementen: Mark van de Korput, Gerard Reijnders, Jac Naus,   e-mail

Secretariaat
Baarloseweg 11a - 5988 NL Helden