Bestuur en commissies

De bond draagt de naam Nederlandse Beugel Bond en is lid van NOC*NSF.    

De bond stelt zich ten doel het op regionaal, nationaal en internationaal niveau bevorderen en doen beoefenen van de beugelsport.

De bond tracht haar doel onder meer te bereiken door:

          a. het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en competities;

          b. het doen houden van demonstraties ter bevordering van de beugelsport;

          c. voorts alles te doen wat het gestelde doel kan bevorderen.

De bond wordt geleid door een bestuur (bondsbestuur) dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van de bond (bondsvergadering).

Bondsbestuur (e-mail)

 • Voorzitter: Eric Kleynen
 • Secretaris: Vacature
 • Penningmeester: Marc van de Korput
 • Lid: Theo Geenen
 • Lid: Reinier Hoftijzer
 • Vacature
 • Vacature

Commissies

 1. Financiën: Anton van Deursen (vz), 2 vacatures - e-mail
 2. PR en Cultuur historisch: Reinier Hoftijzer (vz), Mart Duijf, Jan Klerken - e-mail
 3. Jeugd: vacant - e-mail
 4. Spel en Opleidingen: Theo Geenen (vz), Jan Leijendeckers, Sjra Naus - e-mail
 5. Techniek: Theo Geenen (vz), Jan Leijendeckers, Sjra Naus, Pierre Ververgaard - e-mail
 6. Wedstrijden: Jo van Hoof (vz), Harrie van den Boom - e-mail
 7. Reglementen: Marc van de Korput (vz), Gerard Reijnders, Jac Naus,   e-mail
 8. Geschillen: Jac Naus (vz), Helmut Beurskens, Frans Henderikx, Jac Lintjens, Gerard Reijnders,   e-mail.
 9. Vrijwilligers: Ger aan den Boom,   e-mail 
 10. Ledenadministratie: Hem Hendrix e-mail
 11. ICT: Tom Vaessen e-mail

Secretariaat
Lijsterbespad 41-  5995BV Kessel - secretariaat@beugelen.nl