De bond

De bond draagt de naam Nederlandse Beugel Bond en is lid van NOC*NSF.    

De bond stelt zich ten doel het op regionaal, nationaal en internationaal niveau bevorderen en doen beoefenen van de beugelsport.

De bond tracht haar doel onder meer te bereiken door:

          a. het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en competities;

          b. het doen houden van demonstraties ter bevordering van de beugelsport;

          c. voorts alles te doen wat het gestelde doel kan bevorderen.

De bond wordt geleid door een bestuur (bondsbestuur) dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van de bond (bondsvergadering).

Bondsbestuur (e-mail)

 • Voorzitter: Rob Geelen
 • Secretaris: Johan Hoeijmakers
 • Penningmeester: Marc van de Korput
 • Lid: Theo Geenen
 • Vacature
 • Vacature

Commissies

 1. Financien: Hay Hesen, (vacature)   e-mail
 2. PR en Cultuur historisch: Jan Klerken, Laura van de Sande, Wiel Janssen, Anton van Deursen   e-mail
 3. Jeugd:  Roy Geurts,  Jo Peeters   e-mail
 4. Spel en Opleidingen: Theo Geenen (vz), Onno van Knippenberg, Jan Leijendeckers, Sjra Naus, e-mail
 5. Baankeuren: Hay Manders, Pierre Ververgaard,   e-mail
 6. Wedstrijden: Harrie van den Boom, Jo van Hoof  e-mail
 7. Reglementen: Marc van de Korput (vz), Gerard Reijnders, Jac Naus,   e-mail
 8. Geschillen: Jac Naus (vz), Frans Henderikx, Jac Lintjens, Gerard Reijnders,   e-mail

Secretariaat
Baarloseweg 11a - 5988 NL Helden