Nederlandse Beugelbond

Dynamisch tactisch gezellig ontspannend voor jong en oud
recreatief competitief beugelen

Nieuwsberichten

29 maart 2020 Stopzetten competitie en beker | geen toernooien en evenementen tot 1 juni

Stopzetten competitie en beker | geen toernooien en evenementen tot 1 juni
29 maart 2020 - 13:00

23 maart zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door de regering, u heeft dat ongetwijfeld al meegekregen. Naar aanleiding daarvan moeten we u, met pijn in het hart, enkele zaken mededelen.

Stopzetten competitie en beker
Met de verlenging van de maatregelen is het helaas niet meer realistisch om de competitie af te maken of de bekerfinales te gaan spelen. De resterende wedstrijden worden geschrapt en de bekerfinales zullen dit seizoen niet meer worden gespeeld.
Of er kampioenen worden aangewezen en hoe we omgaan met promotie/degradatie kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We zijn daar in overleg met de Commissie Wedstrijden aan het kijken naar de verschillende scenario's. Na 2 april (de volgende geplande bestuursvergadering) komen we hierover bij u terug.

Geen toernooien en evenementen tot 1 juni
Het kabinet heeft aangegeven dat bijeenkomsten niet meer toegestaan zijn tot 1 juni en we willen u er voor de volledigheid dan ook dringend aanraden om tot die tijd geen toernooien of evenementen te organiseren. Dit is wat geldt in Nederland, voor de situatie in België en Duitsland verwijzen wij graag naar de autoriteiten aldaar.

Voor overige vragen verwijzen we u in eerste instantie naar ons bericht van maandag 23 maart. Voor alle overige vragen horen we uiteraard graag van u.
Een volgende update publiceren wij kort na 2 april, tenzij er een dringende aanleiding is om dit eerder te doen.
 
Bestuur NBB

 


Am 23. März, hat die Regierung neue maßnahmen angekündigt, die Sie zweifellos bereits gehort haben.

Deshalb müssen wir Sie schweren Herzens informieren.

Stoppen Wettbewerb und Pokal
Mit der ausweitung der maßnahmen ist es leider nicht mehr realistisch, den Wettbewerb zu beenden oder das Pokalfinale zu spielen. Die restlichen Spiele werden abgesagt und das Pokalfinale wird in dieser Saison nicht mehr gespielt. Ob Champions ernannt werden und wie wir mit Aufstieg / Abstieg umgehen, können wir derzeit nicht sagen. In Absprache mit dem Wettbewerbsausschuss betrachten wir die verschiedenen Szenarien dort. Wir werden uns kurz nach dem 2. April (die nächste geplante Vorstandssitzung) bei Ihnen melden.

Keine Turniere und Events bis zum 1. Juni
Das Kabinett hat darauf hingewiesen, dass Sitzungen bis zum 1. Juni nicht mehr zulässig sind. Der Vollständigkeit halber möchten wir Sie daher dringend bitten, bis dahin keine Turniere oder Veranstaltungen zu organisieren. Dies gilt in den Niederlanden. Für die Situation in Belgien und Deutschland möchten wir Sie an die dortigen Behörden verweisen.

Bei weiteren Fragen verweisen wir Sie zunächst auf unsere Botschaft vom Montag, 23. März. Wir freuen uns, von Ihnen für alle anderen Fragen zu hören.
Wir werden kurz nach dem 2. April ein nächstes Update veröffentlichten, es sei denn, es gibt einen dringenden Grund, dies früher zu tun.

Vorstand NBB

 

lees meer

11 april 2020 Finale Beker NBB

Worden niet gespeeld.

Finale beker (alle klasse)

ere klasse: baan Helden

1e klasse: baan Hoogeloon

2e klasse: baan Maasbree

3e klasse: baan Baarlo

4e klasse: baan Helden

5e klasse: baan Stramproy

Aanvang: 18.00 uur

 

lees meer

23 maart 2020 Eindverslag Teamleideravonden - Abschlussbericht Teamleiterabende

Eindverslag Teamleideravonden - Abschlussbericht Teamleiterabende
In januari en februari van dit jaar hebben we weer teamleideravonden georganiseerd, dit jaar ook voor de Middagcompetitie en de BoB-competitie. Wij kijken terug op geslaagde avonden met constructieve discussies en veel ideeën. Daarvoor willen we de deelnemers nogmaals hartelijk danken!
 
Hier vindt u het eindverslag dat we hebben gemaakt van de Teamleideravonden 2020. Van alle aparte avonden zijn verslagen gemaakt, die zijn integraal in het eindverslag opgenomen. Naar aanleiding van de ideeën, voorstellen, etc. hebben we verschillende aanbevelingen geformuleerd waarmee we aan de slag gaan, de bijzonderheden vindt u in het verslag. We houden u op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen op de verschillende punten.

Als er punten zijn waar een van uw leden graag een steentje aan zou willen bijdragen, dan zijn ze van harte welkom! Ze kunnen dan contact opnemen via secretariaat@beugelen.nl.
 
Tot slot: dit zijn geen normale tijden, dat realiseren we ons. Toch blijven wij ook naar de toekomst kijken en gaan we met onverminderd enthousiasme aan de slag met deze punten! Wij wensen alle verenigingen en hun leden veel sterkte en we hopen dat we snel weer allemaal terug kunnen naar onze geliefde beugelbanen.

Bestuur en Commissies NBB
 

Im Januar und Februar dieses Jahres haben wir wieder Teamleiterabende organisiert, dieses Jahr auch für den Mittagskompetition und den BoB-Kompetition. Wir blicken auf erfolgreiche Abende mit konstruktiven Diskussionen und vielen Ideen zurück. Dafür möchten wir uns nochmals bei den Teilnehmern bedanken!

Hier finden Sie den Abschlussbericht, den wir über die Teamleiterabende 2020 erstellt haben. Es wurden Berichte über alle separaten Abende erstellt, die vollständig in den Abschlussbericht aufgenommen wurden (auf Niederländisch). Als Antwort auf die Ideen, Vorschläge, usw. haben wir verschiedene Empfehlungen formuliert, mit denen wir arbeiten werden, deren Einzelheiten Sie im Bericht finden. Wir werden Sie über die Fortschritte und Entwicklungen in den verschiedenen Punkten auf dem Laufenden halten.

Wenn es Punkte gibt, zu denen eines Ihrer Mitglieder beitragen möchte, sind sie herzlich willkommen! Sie können sich dann an secretariaat@beugelen.nl wenden.

Schließlich sind dies keine normalen Zeiten, das erkennen wir. Trotzdem blicken wir auch weiterhin in die Zukunft und werden mit unverminderter Begeisterung weiter an diesen Punkten arbeiten! Wir wünschen allen Verbänden und ihren Mitgliedern viel Kraft und hoffen, dass wir alle schnell zu unseren geliebten Bügelbahnen zurückkehren können.

Vorstand und Ausschüsse NBB

lees meer

Beugelen, een sport voor u?