Vergaderingen en bijeenkomsten

Actueel overzicht

Overzicht van de bijeenkomsten die dit jaar worden georganiseerd:

 • Teamleideravonden – zijn dit jaar in februari en maart geweest. De volgende editie is in het voorjaar van 2025.
 • Voorzittersoverleg najaar – 13 mei 20:00, bij BC Stramproy. Het verslag vindt u hieronder.
 • Algemene Ledenvergaderingen voorjaar – 10 juni 20:00, bij BC Meijel. De agenda en de vergaderstukken vindt u hieronder. Het verslag volgt op korte termijn.
 • Vrijwilligersoverleg – 16 september 2024.
 • Voorzittersoverleg najaar – datum en locatie zijn nog niet bekend, verwachting is ongeveer een maand voorafgaand aan de najaars-ALV.
 • Algemene Ledenvergadering najaar – datum en locatie zijn nog niet bekend, verwachting is in (tweede helft van) november.

Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s)

Twee keer per jaar organiseert de NBB een Algemene Ledenvergadering waar haar leden-verenigingen voor zijn uitgenodigd. Op de bijeenkomst in juni wordt verantwoording afgelegd over voorafgaande kalenderjaar. Het treffen in het najaar staat in het teken van de presentatie van de plannen voor het daaropvolgende jaar.

Alle definitieve jaarverslagen, financieel jaarverslagen, beleidsplannen en begrotingen nadat ze zijn vastgesteld op de ALV vindt u op de pagina 'Visie en beleid’.

 • 10 juni 2024:
  • Agenda
  • Notulen: deze worden geplaatst nadat deze zijn vastgesteld in een volgende ALV. De conceptversie volgt binnenkort.
  • Alle overige bijlagen
 • 27 november 2023:
 • 12 juni 2023: De stukken volgen binnenkort
 • 28 november 2022: De stukken volgen binnenkort
 • 13 juni 2022: De stukken volgen binnenkort
 • 18 oktober 2021: De stukken volgen binnenkort
 • 14 december 2020: De stukken volgen binnenkort
 • 05 oktober 2020: De stukken volgen binnenkort
 • 27 mei 2019: De stukken volgen binnenkort
 • 05 november 2018: De stukken volgen binnenkort

 

Voorzittersoverleggen (VZO’s)

Omdat op de ALV’s vaak minder ruimte is voor overleg en discussie, organiseert de NBB voorafgaand aan elke ALV’s een zogeheten Voorzittersoverleg. Hierin wordt de ALV voorbesproken, maar is ook ruimte voor verenigingen om zelf punten naar voren te brengen.

 • 13 mei 2024: Verslag
 • 13 november 2023: Verslag
 • 31 oktober 2022: Verslag
 • 16 mei 2022: Verslag is niet beschikbaar
 • 23 september 2021: Verslag
 • 07 juni 2021: Verslag
 • 06 april 2020: Vervallen wegens corona-uitbraak
 • 08 april 2019: Verslag

Teamleideravonden

De bond vindt het belangrijk om met de beugelaars in gesprek te zijn waar het gaat over de wedstrijden die de NBB organiseert. Daarom worden één keer per seizoen (rond februari) Teamleideravon]den georganiseerd, waar in vier sessies (BoB, Middag, Regulier Ere + 1e klasse, Regulier 2e, 3e en 4e klasse) de teamleiders bij elkaar komen om het te hebben over allerlei thema’s. Hierbij ligt de nadruk vooral op het met elkaar in gesprek gaan en het uitwisselen van ideeën.

De terugkoppeling die hieruit komt, wordt op twee manieren gebruikt. Waar het ‘kleine’ aanpassingen zijn, kunnen die al meegenomen worden in het nog lopende seizoen of het seizoen wat erop volgt, in september. Daar waar het grotere thema’s zijn, worden opmerkingen en ideeën meegenomen in het beleid voor de wat langere termijn.

 • Voorjaar 2024: Verslag volgt binnenkort
 • Voorjaar 2023: Niet georganiseerd
 • Voorjaar 2022: Verslag is niet beschikbaar
 • Voorjaar 2021: Vervallen wegens corona-uitbraak
 • Voorjaar 2020: Verslag

Vrijwilligersoverleg

De beugelsport zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Een keer per jaar komen alle vrijwilligers bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan en bij te praten over wat er zoal gebeurt in de verschillende commissies en waar men elkaar nog kan versterken.