archiefdonderdag 11 januari 2018 Van de bestuurstafel

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 2018

Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2018 is door het bestuur aangegeven welke activiteiten prioriteit hebben dit jaar.

-          Het bestuur gaat door met het bezoeken van verenigingen

-          De cursus baanmeester zal worden afgerond en nog voor het nieuwe seizoen gegeven worden.

2018

Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2018 is door het bestuur aangegeven welke activiteiten prioriteit hebben dit jaar.

-          Het bestuur gaat door met het bezoeken van verenigingen

-          De cursus baanmeester zal worden afgerond en nog voor het nieuwe seizoen gegeven worden.

-          Prioriteit blijft dat beugelen voor iedereen toegankelijk moet zijn en voor iedereen op elk niveau leuk moet zijn.

-          Het bestuur is nieuwsgierig naar de adviezen van de commissie statuten en reglementen en hoopt op de ALV van juni 2018 de adviezen te presenteren.

-          In 2018 willen we meer zichtbaar zijn op facebook en twitter

-          Ook in 2018 wil het bestuur haar vrijwilligers bedanken.  

 NK

Komend weekend zijn de finales van het NK. De afgelopen periode hebben meer dan 110 beugelaars de uitdaging aangenomen om de beste beugelaar te worden van Nederland.  We hopen op veel belangstelling tijdens de finales in Helden, iedereen is welkom vanaf 11.00 uur.

 Nieuwe structuur NBB

Op maandag 15 januari zal een delegatie van verenigingen en bestuur zich buigen over de vraag of en hoe een nieuwe structuur gevonden kan worden voor de NBB.  De NBB heeft nog steeds een te kort aan bestuursleden en vrijwilligers.  Door werkzaamheden anders in te delen, wellicht het verplicht stellen van werkzaamheden, hopen we een oplossing te vinden voor het vrijwilligersprobleem.

 De Nederlandse Beugelbond bestaat 85 jaar!

We gaan kijken op welke manier we het 85 jaar bestaan op een leuke manier kunnen vieren.  Nog 15 jaar en we zijn een koninklijke bond.

 Steeds meer clubs gebruiken het nieuwe scorebord

Het bestuur is enthousiast over het gebruik van de nieuwe scoreborden. Steeds meer clubs maken gebruik van de borden zodat wedstrijden ook thuis te volgen zijn.

 Algemene ledenvergadering

De ALV zal dit jaar op 11 juni om 20.00 uur zijn te Ospel.

  

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl