archiefdonderdag 12 december 2013 16 december : promo-film beugelen te Meijel

Beste beugelvrienden,

Op 16 december as gaan we een film maken waarin we de aantrekkelijkheid van het beugelen naar voren laten komen. Diverse partijen gaan hier hun medewerking aan verlenen. Hoewel het kort dag is, hopen we op jullie medewerking immers jullie zijn drijvende krachten achter de beugelsport.

Het wordt een gebeuren dat ongeveer 5 uur duurt en uit de filmbeelden destilleren regisseur en marketingbureau de beelden die goed weergeven wat beugelen eigenlijk is en wie er allemaal beugelt.

 

Uitgangspunt:

** Alle leeftijden, M/V

** Op maandag 16 dec as locatie Beugelbaan Meyel

** De commissieleden doen zo veel mogelijk mee vanaf  17:00 u

        

Zonder publiek:

17:00 u: Jeugdtraining jeugdleden uit Tegelen en ???? olv Tom Klerken en Rene Ververgaard. Clubs, vraag eens na of er ook enkele van jullie jeugdleden ook mee willen doen! Vervoer kan geregeld worden!

18:00 u: youngsters: Leden uit  Olland / Sevenum / Kronenberg trainen /spelen olv  Piet Geurts en Edwin Zeelen. Wie zijn we vergeten die ook interesse heeft??

 

Aansluitende interviews met een vertegenwoordiger van het bestuur en met enkele beugelaars                                     

 

Vanaf 19.00 uur nodigen we IEDEREEN uit om een kijkje te komen nemen. Een baan zonder publiek is erg doods en niet gewenst!!!

 

Met publiek:

19:00 u: training recreanten, olv  Piet Geurts / Edwin Zeelen

19:30 u: wedstrijd recreanten  single /dubbel onder andere olv Sjra Naus

Graag liefhebbersdie ook hun balletje willen spelen!!!

20:00 u: competitie show door enkele toppers mannen /vrouwen die met name in de Lotto-Ereklasse of eerste klasse spelen.

Heren: Hierbij denken we vooral aan de top-10 van de Lotto-Ere - en de eerste klasse. Baanmeester onder andere olv Sjra Naus.

 

Dames heren beugelvrienden. Hoewel we ook specifiek vertegenwoordigers zoeken uit bepaalde (leeftijds)categorieën, benadrukken we nogmaals dat iedereen vanaf 19.00 harte welkom is op de beugelbaan in Meijel om mee te helpen om de doelstelling van deze film te realiseren:  het beugelen promoten.

En daarbij is iedereen gebaat!!!!

 

Tot 16 december in Meijel.

Bestuur NBB