archiefwoensdag 2 november 2011 Cultuurfonds subsidieert Januari Beugelmaand

Het fonds voor Cultuurparticipatie heeft toegezegd het project ‘Januari Beugelmaand’ van de Nederlandse Beugel Bond te ondersteunen middels een subsidiebijdrage van €5000.

De Januari Beugelmaand is een project waarbij de beugelverenigingen actief de samenwerking opzoeken met andere verenigingen om zo het beugelen meer onder de aandacht te brengen.

 

Beugelen is een van de oudste spellen die nog gespeeld wordt in Nederland en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In Nederland wordt het spel vooral gespeeld in Limburg en Zuid- Oost Brabant. Het spel was vroeger een echte caféactiviteit. Doordat het spel inmiddels uit de meeste cafés is verdwenen, dreigt het voortbestaan ook onder druk te komen. Veel verenigingen hebben dan ook ondersteuning nodig om een vitale toekomst tegemoet te gaan. Ook is het belangrijk dat het spel meer onder de aandacht komt om mensen te enthousiasmeren. Middels de subsidie aanvraag, steun vanuit de Provincie en het Huis voor de Sport Limburg streeft de NBB de verenigingen een dusdanige impuls te geven zodat zij in de volgende jaren de beugelmaand zelfstandig kunnen invullen. Het Huis voor de Sport biedt hiervoor ondersteuning aan. Verenigingen kunnen hulp krijgen bij beleidsmatige vraagstukken, maar ook indien zij hulp nodig hebben bij het organiseren van activiteiten.

Samenwerking met verenigingen

De Nederlandse Beugelbond heeft er voor gekozen om van de Januari Beugelmaand een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met diverse verenigingen. De KNVB heeft uigesproken in de regio Zuid II (Zuid- Oost Brabant en Limburg) de samenwerking met voetbalverenigingen als een welkome aanvulling te zien op het huidige aanbod.

Door te kiezen voor januari als beugelmaand kiest de NBB voor een periode waar veel sportverenigingen stil liggen vanwege een winterstop. Door beugelen in deze periode aan te bieden kan de vereniging een alternatief bieden en zodoende de binding met de leden hoog houden.

Ook biedt het beugelen een mooi alternatief om inactieve (vanwege blessures of te oud om actief te participeren) als lid te behouden.

Naast de samenwerking zoeken beugelverenigingen meer de maatschappelijke rol op door een speciaal aanbod te doen voor o.a. KBO Limburg. Hiermee krijgen de KBO leden een extra impuls voor het 60 jarig jubileum.

Beugelen is een actief gezelschapsspel die als individu of in teamverband gespeeld kan worden. Middels een houten sleger (schop) kan men punten scoren door de bal door de beugel te spelen of de bal van de tegenstander uit de baan te spelen.