archiefwoensdag 28 juni 2023 De bijschrijving van Beugelen op de lijst van KIEN

Op 7 augustus 2022 heeft de feestelijke ondertekening en bijschrijving van Beugelen op de
lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed plaats gevonden in Arnhem. Dit is gedaan op de
beugelbaan van de Waterberg in het Nederlands Openlucht Museum. Naast het bestuur van
de NBB heeft ook de voorzitter van de toetsingscommissie van het KIEN (Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland) dit ondertekend.
Met deze bijschrijving wordt een goede stap gezet voor het beugelen in de toekomst. Want
bij deze bijschrijving hoort ook een borgingsplan dat loopt van 2022 tot 2025. Dan
beoordeelt KIEN of de NBB ook deze plannen heeft uitgevoerd.
Een korte impressie van deze gebeurtenis is te zien via bijgaande link.