archiefvrijdag 24 december 2021 In Memoriam: Hai Manders

In Memoriam: Hai Manders

Met grote verslagenheid heeft ons het nieuws bereikt dat op 22 december Hai Manders op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden.

Hai was een beugelaar in hart en nieren die al van jongs af aan bij de beugelsport betrokken was, sinds zijn 14e was hij lid van beugelclub 'H.B.C.' uit Helden. Hier trad hij op zijn 22e toe tot het bestuur, waarvan hij ruim 45 lid was, waaronder 25 jaar als voorzitter.

Ook binnen de bond was hij actief, 30 jaar in districtsbestuur en hoofdbestuur en daarnaast 32 jaar als competitieleider. Tot aan zijn overlijden was hij nog actief in de Technische Commissie, voor advies bij de aanleg van nieuwe beugelbanen en de controle van de bestaande banen. Die affiniteit met de technische kant kwam ook tot uiting in zijn werkzaamheden bij het produceren van beugelbollen en het maken van schoppen.

Voor al zijn activiteiten ontving hij het Kruis van Verdienste van de NBB en, mede voor zijn inzet in het verenigingsleven in Helden, een Koninklijk lintje.

Zijn warme persoonlijkheid en toewijding zullen zeer gemist worden in en om Helden en bij de verschillende beugelbanen. De beugelsport verliest met Hai een van haar grote namen, een leegte die ons nog elke dag aan Hai zal doen terugdenken.

Wij wensen zijn vrouw Lies, zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe in de komende moeilijke tijd.


Bestuur en vrijwilligers Nederlandse Beugel Bond