archiefvrijdag 24 mei 2024 Klassenindeling reguliere competitie '24-'25 - Degradatie Meijel 1 en handhaving Kessel 1

24 mei 2024

Beste beugelaars,

We schrijven dit bericht om jullie op de hoogte stellen van een besluit dat het NBB-bestuur op 23 mei 2024 heeft genomen inzake de klassenindeling voor de Reguliere competitie voor 2024-2025. Namelijk het besluit dat het team Meijel 1 degradeert naar de Eerste Klasse en dat Kessel 1 niet degradeert en blijft spelen in de Ereklasse. Een toelichting vindt u hieronder.

Enkele weken geleden heeft een van onze verenigingen, BC Meijel, de bond benaderd met het verzoek om hun team Meijel 1 te laten degraderen. In de Ereklasse van 2023-2024 is het team Meijel 1 op plaats 9 van de 10 geëindigd, wat betekent dat dit team volgend jaar weer in deze klasse zou uitkomen. Na afloop van het seizoen is het bestuur van Meijel echter onverwacht geconfronteerd met zwaarwegende omstandigheden waardoor het niet mogelijk bleek om voor de Ereklasse een volledig team op de been te krijgen. Zij hebben intern hun uiterste best gedaan om een mouw te passen aan de situatie, maar dat is helaas niet gelukt en zij hebben daarom de NBB benaderd met voornoemd verzoek.

De Commissie Wedstrijden heeft dit verzoek in overweging genomen en heeft de situatie in detail met het bestuur van Meijel besproken. Om de privacy van de betrokkenen te beschermen, zullen we geen verdere details delen over de situatie in Meijel.

Daarnaast heeft de commissie geïnventariseerd wat de mogelijkheden zouden zijn en welke consequenties dat zou hebben. Hierbij is onder andere gekeken naar:

 • Het verzoek weigeren, waardoor Meijel 1 zou worden ingedeeld in de Ereklasse voor 2024-2025 en dus een van deze drie opties:
  • Spelers vanuit de 3e of 4e klasse (hier spelen de andere teams van Meijel) doorschuiven naar de Ereklasse;
  • Met een onvolledig team en veel invallers uit lagere klassen spelen;
  • Het team als geheel terugtrekken;
 • Het verzoek honoreren, waardoor Meijel 1 zou worden ingedeeld in de Eerste Klasse voor 2024-2025. Om de vrijgevallen plek in de Ereklasse in te vullen zijn er dan twee opties:
  • Het op vrijwillige basis laten promoveren van de nummer 2 of 3 uit de Eerste Klasse. De nummer 2 kon reglementair niet doorschuiven, dit zou drie teams van één vereniging (H.B.C. uit Helden) in de Ereklasse geven. De nummer 3 (Hoogeloon 1) heeft aangegeven dat zij niet wilden doorschuiven.
  • Het op vrijwillige basis laten staan van de degradant uit de Ereklasse (Kessel 1). De vereniging O.V.U. uit Kessel stond hiervoor open.

 

Op basis van alle informatie heeft de commissie haar afwegingen gemaakt en een advies gestuurd naar het NBB-bestuur. Op 23 mei heeft het NBB-bestuur deze zaak besproken en besloten om het verzoek te honoreren. Concreet betekent dit het volgende:

 • Het team Meijel 1 degradeert en kan volgend jaar dus uitkomen in de Eerste Klasse.
 • Het team Kessel 1 zal niet degraderen en komt volgend seizoen uit in de Ereklasse.
 • Alle overige promotie- en degradaties blijven onveranderd.

 

Het bestuur van Meijel heeft aangegeven dit een hele vervelende situatie te vinden, die mening delen de Commissie Wedstrijden en het NBB-bestuur. Principieel heeft de bond dan ook moeite met dit besluit, maar kijkend naar wat het beste is voor de sport, vinden we dat er constructief moet worden gekeken. De belangen wegend van de betrokken beugelaars, de vereniging Meijel, en de andere teams en verenigingen, hebben we besloten dat de gekozen uitkomst de beste is voor de beugelsport.

 

Daarnaast vinden we het belangrijk om nog twee punten te vermelden:

 • Een beslissing als deze nemen we niet licht en alleen bij zwaarwegende redenen worden dit soort uitzonderingen gemaakt.
 • Verder is vanuit het oogpunt van belangenverstrengeling bondsvoorzitter Eric Kleynen, die ook voorzitter is bij bondsvereniging O.V.U. uit Kessel, niet betrokken geweest bij de inhoudelijke voorbereiding van de zaak en heeft hij niet meebesloten over de afhandeling.

 

Gezien de uitzonderlijke aard van deze beslissing hebben we besloten om alle verenigingen per e-mail en de beugelaars (via dit bericht) te informeren.

 

Tot slot willen we een woord van dank uitspreken naar alle betrokkenen voor hun constructieve houding in deze zaak. Het was geen makkelijke beslissing maar we menen dat iedereen hier heeft gehandeld in ons gezamenlijk belang, namelijk de beugelsport.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, dan staat het bestuur uiteraard graag tot uw beschikking.

 

Hartelijke groet,

 

Bestuur Nederlandse Beugel Bond