archiefwoensdag 30 november 2022 Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid NBB

Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid NBB

Op de extra algemene ledenvergadering van maandag 28-11-2022 hebben we een nieuw voorzitter en een nieuw bestuurslid gekozen  voor de NBB.

Op deze extra ledenvergadering gehouden op de beugelbaan van Stramproy stonden de verkiezing van Reinier Hoftijzer ( BC Waterberg Arnhem) en Eric Kleynen ( OVU Kessel) als bestuurslid NBB op de agenda. Reinier en Eric werden beiden gekozen als bestuurslid waarbij Eric gekozen werd door de ALV in functie vooorzitter. Het bestuur is blij dat hiermee het aantal bestuursleden op 5 komt en ziet de toekomst met vertrouwen tegenmoet. Reinier en Eric veel plezier en energie gewenst met jullie functie. ( op de foto uiterst links Reinier en daarnaast Eric).