archiefdinsdag 30 mei 2017 Nieuwsbrief mei 2017, Van de Bestuurstafel

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 

Nieuwe beugelbaan in Koningslust

Momenteel ondersteunt de NBB een initiatief om in Koningslust een beugelbaan te realiseren. Zodra de baan klaar is, zal deze club ook lid worden van de NBB.

 

Beker competitie

De commissie wedstrijden heeft aan alle organiserende verenigingen gevraagd hoe de bekerfinales zijn verlopen. Ook diverse bestuursleden zijn aanwezig geweest. Op basis van de bevindingen van de reacties van de verengingen adviseert de commissie wedstrijden om de bekercompetitie komend seizoen conform afgelopen seizoen te laten verlopen. Dit is het eerste jaar dat de competitie op deze manier is verlopen, kleine wijzigingen zullen worden meegenomen, maar het evenement moet ook de kans krijgen om te groeien

ALV

Op 19 juni is de Algemene Ledenvergadering van de NBB. Alle stukken zijn doorgenomen en in orde gemaakt voor verzending.

 

Spelregels / Baanmeester

Alle spelregeldagen zijn geweest. De commissie spelregels gaat de avonden evalueren en starten met de cursus baanmeester.

 

Nieuwe commissies

Het bestuur is akkoord met de inzet van een juridisch adviseur die de tijdelijke commissie Statuten en Reglementen gaat ondersteunen. Belangrijk dat de bond om de paar jaar goed naar haar eigen statuten en reglementen kijkt. Diverse mensen worden benaderd om zitting te nemen in deze commissie.

 

Vanuit de gesprekken met verenigingen komt naar voren dat er behoefte is aan goede communicatie tussen clubs en bestuur NBB, maar ook dat clubs graag ondersteuning willen bij hun eigen communicatie, zoals naar het zoeken van nieuwe leden. Vandaar dat het bestuur een commissie Communicatie wil gaan opzetten, die zich hiermee bezig gaat houden. Er hebben zich al enkele kandidaten aangemeld maar we zoeken nog naar meer kandidaten.

 

Nieuwe beugelbaan Heeze

De uitnodiging aan alle beugelverenigingen, om bij de opening aanwezig te zijn van de nieuwe beugelbaan in Heeze, is niet bij alle clubs aangekomen vanwege onjuist mailadres. Het is spijtig dat hierdoor weinig verenigingen, maar ook het bestuur van de NBB niet aanwezig is geweest.

 

Inloggen op de website

Alle verenigingen kunnen inloggen op de website van de NBB waardoor bij bestanden te komen is, die alleen voor leden van de NBB beschikbaar zijn.  Indien verenigingen deze inlogcode kwijt zijn, kunnen zij een mail sturen naar het bestuur om een nieuwe inlogcode aan te vragen.

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl