archiefdinsdag 7 november 2023 Uitnodiging Voorzittersoverleg

Beste voorzitters,

Eerder ontving u van ons al een vooraankondiging voor een Voorzittersoverleg op 13 november a.s. en daarbij de vraag of er van uw kant nog aandachtspunten zijn.

Naar aanleiding van deze uitvraag hebben wij vanuit de verenigingen geen punten ontvangen.

Via deze weg willen we u graag van harte uitnodigen voor het Voorzittersoverleg op 13 november om 20:00 in het clubgebouw ‘ôs Sjpeulplaats’ van BC De Kuiters, St. Vincentiusstraat 5, 5932 NB, Tegelen.

Beste voorzitters,

Eerder ontving u van ons al een vooraankondiging voor een Voorzittersoverleg op 13 november a.s. en daarbij de vraag of er van uw kant nog aandachtspunten zijn.

Naar aanleiding van deze uitvraag hebben wij vanuit de verenigingen geen punten ontvangen.

Via deze weg willen we u graag van harte uitnodigen voor het Voorzittersoverleg op 13 november om 20:00 in het clubgebouw ‘ôs Sjpeulplaats’ van BC De Kuiters, St. Vincentiusstraat 5, 5932 NB, Tegelen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn er enkele punten die we graag met u willen bespreken en daarnaast zal de agenda bestaan uit wat er verder ter tafel komt en willen we graag even vooruitkijken naar de ALV van 27 november.

Nieuwe telsysteem        – update over deze overgang en gelegenheid tot stellen van vragen
Bekerloting                     – er is geen animo voor de openbare loting. Moeten we dit blijven doen?
Beleidsplan                     – we nemen u graag mee in de plannen voor 2024 en zijn benieuwd naar uw reacties. Dit plan vindt in de uitnodiging voor de ALV.
Externe ondersteuning – er zijn taken (sommige specialistisch, sommige niet) die door de onderbezetting van de organisatie blijven liggen. Het bestuur overweegt om te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn qua externe ondersteuning en we willen hierover graag met u van gedachten wisselen.
90 jaar beugelen            – volgend jaar vieren we 90 jaar beugelen. We gaan graag met u in gesprek over de ideeën en organisatie.
Rondvraag                      

De stukken en de uitnodiging van de komende Alv te Stramproy zullen indien mogelijk deze week aan jullie worden toegezonden.

Graag tot binnenkort!

Met vriendelijke sportgroet,
Het bestuur