archiefdonderdag 23 november 2017 Van de bestuurstafel November 207

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

De Nederlandse Beugelbond bestaat 85 jaar!

Op 2 december bestaat de NBB 85 jaar!  Het bestuur gaat kijken op welke manier hier aandacht aan geschonken kan worden.  Alle ideeën hierover zijn welkom.

 

Werving vrijwilligers

Op maandag 23 oktober is de bijeenkomst met leden geweest om te kijken hoe we voldoende vrijwilligers kunnen vinden voor de NBB. Het water staat nog steeds  aan de lippen en we hebben op korte termijn echt extra handen nodig. Tijdens deze avond zijn verschillende voorstellen gedaan. Met één voorstel wil het bestuur op korte termijn concreet aan de slag en dat is het voorstel om te kijken of een andere bestuursstructuur mogelijk is. Het idee is om meer te gaan werken met commissies en een kleiner slagvaardiger bestuur, maar ook kunnen we vrijwilligerswerk voor de NBB verplichten?  Op de komende ALV van voorjaar 2018 wil het bestuur met een voorstel kunnen komen. Hiervoor is het bestuur op zoek naar 2-3 mensen die maximaal 3 avonden beschikbaar zijn om dit samen met het bestuur verder te willen uitwerken.  Inmiddels heeft 1 iemand zich aangemeld, wie wil ons komen versteken?

Commissie Statuten en Reglementen

De commissie Statuten en Reglementen gaat verder met het maken van een voorstel voor de commissie incidenten en het ontdubbelen van reglementen. Samen met de commissie wedstrijden en techniek wordt gekeken naar het stuk ‘Veilig Sportklimaat’.

 NK

Meer dan 110 beugelaars nemen de uitdaging aan om de beste beugelaar te worden van Nederland. De finales worden op 14 januari gehouden in Helden. Het bestuur hoop dat veel mensen komen kijken!

 Werkgroep Baanmeester

In december zal er gestart worden met de filmopname die ter ondersteuning dienen voor de cursus baanmeester.  Verwachting is dat de eerste cursus voor het nieuwe competitieseizoen gegeven gaat worden.  

Bestuursvergadering 2018

Het bestuur heeft een planning gemaakt van vergaderdata voor de eerste helft van 2018 :

8 januari

19 februari

12 maart

9 april

14 mei

11 juni

 

 

 

 

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl