archiefwoensdag 25 augustus 2010 Voorlichtingsbijeenkomst

Maandag 30 augustus te 20:00 zal er in Ospel (naast de beugelbaan) een informatieavond gehouden worden voor alle aangesloten verenigingen van de NBB.

Op het programma staat een instructie hoe we in de toekomst de uitslagen van de beugelwedstrijden en alle partijresultaten gaan invullen zodat iedereen die de website raadpleegt dit ook kan zien. Ook het interne gedeelte van de website (toegankelijk voor aangemelde leden) wordt getoond.

Een 2de item is de organisatie van de persoonlijke kampioenschappen volgens een 'ranking'.  Niet meer per klasse maar op sterkte ...

November beugelmaand .... de toekomst van onze sport  ....   hoe pakken we dit aan? ...