archiefdinsdag 17 april 2018 Van de bestuurstafel

Nieuwsbrief: april 2018

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 Provinciale bijdrage

De NBB heeft bij de provincie een bijdrage gevraagd voor een tegemoetkoming in de kosten van het boek van Jan Klerken. Inmiddels hebben wij vernomen dat de NBB een bijdrage hiervoor gaat krijgen.

Commissie Statuten en Reglementen

Inmiddels is de eerste informatieavond over de wijzigingen in de Statuten en Reglementen geweest. Tijdens deze avond wordt ook het voorstel om te gaan werken met een  incidentencommissie besproken.

 Vervolgens worden de wijzigingen door gestuurd naar een notaris die de stukken opmaakt ter indiening voor de komende ALV.

 Cursus Baanmeester

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de cursus baanmeester. Naar verwachting zal na de zomer de eerste cursus starten.

 Wet op de privacy

VG: Inspanningswet

De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vanaf 25 mei 2018 actief. De wet is niet vrijblijvend. Integendeel! Privacyzaken moeten geregeld én vastgelegd zijn.

Dit geldt ook voor sport- en cultuurverenigingen!

Alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.

Hoe zorg je dat jouw vereniging voldoet aan de AVG

Er komt veel op je af. De implementatie van deze wet kost tijd en staat ver van waar je als bestuurder van een vereniging mee bezig wilt zijn. En hoe zorg je dat je niets vergeet? Alles wat de wet van je verwacht, is door Stichting AVG verenigingen samengevat in een 15-stappenplan. Het is een online stappenplan waarmee je eenvoudig én op een juiste manier de AVG wetgeving kunt implementeren binnen jouw vereniging.

De Provincie Limburg stelt het stappenplan voor elke Limburgse vereniging kosteloos beschikbaar. De NBB stelt voor alle Brabantse, Belgische en Duitse beugelverenigingen ook een voucher beschikbaar. Op deze manier kunnen alle beugelverenigingen voldoen aan de AVG wetgeving.

De Limburgse beugelverenigingen kunnen via deze link hun voucher bestellen www.hvdsl.nl/avg. De overige verenigingen zullen de komende week via de mail een voucher ontvangen.

Workshops

Diverse Limburgse en Brabantse gemeenten organiseren de komende weken informatiebijeenkomsten over de AVG wetgeving. Ook uw vereniging kan hier gratis naar toe om mee informatie te krijgen over de wetgeving.

 Recepties en huldigingen

Vanwege een onderbezetting van het bestuur kunnen bestuursleden dit jaar niet bij alle recepties en huldigingen aanwezig zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wel kunnen foto’s en berichtjes op de facebookpagina van de NBB gezet worden.

 Nieuw boek over beugelen

Het bestuur van de NBB ondersteunt het initiatief van de heer Klerken die bezig is met een nieuw boek over beugelen. In het boek staan diverse verhalen aangevuld met foto’s uit de beugelhistorie. De inhoud omvat de historie van het beugelen in Nederland, Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht, België en Duitsland. Van verhalen over baankeuringen, beugelbanen en baanmeesters tot verrassende vondsten en artikelen uit de rijke beugelhistorie. Jan Klerken is voornemens het boek tijdens de komende  ALV te presenteren.

Om de juiste boekoplage te bepalen inventariseren we graag op voorhand de interesse bij verenigingen en beugelliefhebbers. Afhankelijk van de oplage zal de prijs van één exemplaar rond de €20 liggen.

Bent u geïnteresseerd? Inventariseer per vereniging de interesse onder de leden en geef de reserveringen door aan Jan Klerken. (jfmklerken@ziggo.nl)

 

Algemene ledenvergadering

De ALV zal dit jaar op 11 juni om 20.00 uur zijn te Ospel.

 

 

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl