archiefwoensdag 24 april 2024 90 jaar georganiseerde beugelsport

90 jaar georganiseerde beugelsport

25 mei 2024 Feest “90 jaar georganiseerd beugelen”.
Beste beugelverenigingen,
Er zijn de afgelopen tijd een aantal vergaderingen van de NBB-werkgroep 90 jaar
geweest. Deze hebben zich voor een groot deel met de organisatie van het feest
beziggehouden. Zoals bekend is de locatie voor het feest de beugelvereniging in
Kessel (OVU).

Daarnaast was het moeilijk met het vinden van een “Prominent persoon” voor de
opening van het feest. Dat is nu ook gelukt. De opening van het feest is verder in
handen van Peter Daniels. Ook hebben we Jeroen Lenaers bereid gevonden om de
prijsuitreiking te doen van het ring beugelen en de winnaar van de winkelwagen
loterij. Jeroen Lenears is lid van het Europees Parlement voor de EVD (CDA).
Het totaal aantal deelnemers voor deze dag is bijna 200, met 12 verenigingen die
meedoen aan het team ring beugelen. We hebben deze verenigingen ook gevraagd
te spelen in hun clubtenue. Het aantal individuele deelnemers voor het ring beugelen
is ca. 75.
We hopen alle deelnemers op 25 mei persoonlijk te mogen begroeten in Kessel.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep “90 jaar” van de NBB