archiefvrijdag 16 december 2011 Beugelclub Opheyshof biedt winterstopprogramma aan door samen te werken met SV Leveroy

Januari is de maand van de winterstop. Doordat er deze periode geen wedstrijden en trainingen op het programma staan valt er vaak een gat in het aanbod. Speciaal hiervoor heeft BC Opheyshof het initiatief genomen om samen met SV Leveroy een aanbod te creëren waarmee de winterstop alsnog een leuke invulling krijgt. Op zondag 8 en zondag 15 januari wordt er een koppeltoernooi georganiseerd waarbij de voetbalvereniging op een andere manier het tactisch inzicht van de spelers op de proef kan stellen.

 

Ideale match

De samenwerking tussen beide verenigingen is een voortvloeisel van een initiatief vanuit de Nederlandse Beugel Bond en de KNVB. Vanaf 2012 krijgt januari het thema ‘Beugelmaand’ en wordt er door verschillende beugel- en voetbalverenigingen samen activiteiten ontplooid. Beide bonden zijn het er over eens dat de activiteiten elkaar enorm aanvullen. In de winterstop blijven de leden verbonden met elkaar. Tevens biedt de beugelsport voor gestopte leden een alternatief om toch bij de club actief te blijven wanneer deze samenwerking zich verder ontwikkeld. Beugelclub Opheyshof ziet deze mogelijkheden ook en heeft daarom het initiatief genomen richting een samenwerking met SV Leveroy. Men spreekt daarbij zelfs de ambitie uit om in de toekomst mogelijk een omni-vereniging te willen vormen met de voetbalvereniging.

Een van de oudste sporten

Beugelen is meer dan 800 jaar geleden ontstaan en staat inmiddels als enige sport op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het spel wordt gespeeld met twee of vier personen waarbij getracht wordt een van de twee ballen (per team) met een schop door de beugel te spelen of de bol van de tegenstander uit het veld te spelen. Beide manieren levert twee punten op. Juist doordat het spel weinig fysieke inspanningen vergt, maar enkel tactisch spelinzicht is het spel door iedereen te spelen

*** Einde Persbericht ***

Note voor de redactie: Inlichtingen over de Januari Beugelmaand is mogelijk door contact op te nemen met Wim Grommen, voorzitter Nederlandse Beugelbond via wgrommen@home.nl of 077-307 46 87

Informatie over de samenwerking tussen SV Leveroy en BC Opheyshof kan door contact op te nemen met John Heeskens middels j.heeskens@gmail.com

Bijlagen: uitnodiging