archiefdonderdag 26 oktober 2017 Leden denken mee over toekomst NBB

Anders organiseren en denken vanuit het gezamenlijk belang in plaatst van Bondsbestuur tegenover de verenigingen. Dit zijn twee items die maandagavond benoemd zijn tijdens de verenigingsavond in Kessel.

Het bestuur heeft eind september alle leden opgeroepen om mee te denken over de toekomst van de NBB.  “Het water staat aan de lippen” en denk maar vooral doe met ons mee om de NBB weer toekomst te geven.  Dat was de boodschap waar maandagavond 42 mensen van diverse beugelverenigingen met elkaar over gesproken hebben.

 Er is gesproken over het afschaffen van de regel dat bestuursleden van de NBB geen bestuursfunctie mogen hebben bij de eigen vereniging. Volgens veel aanwezigen zou dit de drempel verlagen voor een bestuursfunctie.

 Aanwezigen gaven aan dat er best mensen interesse hebben maar niet durven contact op te nemen vanwege allerlei redenen.  Alle huidige bestuursleden staan open voor 1:1 gesprekken om meer te vertellen over het bestuur, maar ook om alle andere bezwaren te bespreken.  Ook is het mogelijk om een aantal malen mee te draaien met het bestuur om een indruk te krijgen wat het bestuurswerk inhoudt.  Op de website van de NBB staat het handboek vrijwilligers waarin alle functies en commissies van de NBB vermeld staan.

 Er is met elkaar gediscussieerd over het wel of niet betalen van vergoedingen aan bestuurs- en commissieleden. Algemeen is aangegeven en dat is ook de visie van het huidige bestuur dat onkosten vergoed worden. Grootste nadeel van het geven van vergoedingen is de intrinsieke motivatie die wellicht ontbreekt bij meer betalen dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

Het veranderen van de organisatiestructuur is tevens besproken. Uitgangspunt van een aantal deelnemers is geweest; mag je als lid alleen maar consumeren? De NBB is een vereniging met als doel de beugelsport gezamenlijk te organiseren. Gezamenlijk houdt in, dat iedereen een bijdrage levert. Er zijn verschillende opties benoemd. Van het verplicht leveren van 1 vrijwilliger per lidvereniging tot het opzetten van een roulatiesysteem.  Meeste bijval kreeg het idee om te werken met clusters van ± 10 verenigingen die elk iemand leveren voor bondswerkzaamheden. Na 2/3 jaar worden vijf verenigingen van de tien vervangen door 5 nieuwe clubs. Zo ontstaat een roulatiesysteem waarbij elke club eens in de 3-4 jaar iets voor de elkaar betekent.

 Hoe nu verder?

Het bestuur is blij met de betrokkenheid van de aanwezigen. Ook is er de wens dat een aantal mensen mee willen denken in het verder uitwerken van de genoemde ideeën tot concrete voorstellen die ingevoerd kunnen worden.

 Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl