archiefmaandag 23 oktober 2017 Van de bestuurstafel

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 Financiële Commissie

Tijdens de kascontrole van juni 2017 hebben de Financiële Commissie en de penningmeester van de NBB besloten, mede gezien het financieel zware weer waarin de NBB zich bevindt, om eerder bij elkaar te komen dan het gebruikelijke halfjaar.

De commissie heeft een verslag van dit overleg gemaakt met een aantal adviespunten voor het bestuur.  Het bestuur heeft een aantal adviezen omgezet in besluiten. Huis voor de Sport heeft de opdracht gekregen het aantal uren voor de NBB te minderen. Tevens wordt met het Huis gekeken of een stagiaire de administratie deels over kan nemen.  Het bestuur heeft besloten advertenties op de site van de NBB te laten plaatsen waardoor extra inkomsten gegenereerd worden.

 

NK

De uitnodigingen voor het NK zijn inmiddels weer verstuurd.  Het bestuur hoopt op veel aanmeldingen dit jaar en dat een hoop bezoekers komen kijken.

 

Werkgroep Baanmeester

Er wordt inmiddels gewerkt aan een vertaling van de spelregels in het Duits. Zodra deze klaar zijn, zullen ze op de website geplaatst worden.

 

Werving vrijwilligers

Op maandag 23 oktober organiseren we een bijeenkomst voor betrokken beugelaars om te kijken hoe we voldoende vrijwilligers kunnen vinden voor de NBB. Het water staat inmiddels aan de lippen en we hebben op korter termijn echt extra handen nodig. Op dit moment hebben zich 42 mensen aangemeld. Het bestuur hoopt op een avond waarin met de leden tot oplossingen wordt gekomen en we weer een duurzame toekomst tegemoet treden.

 

Gezocht: stalling voor de mobiele beugelbaan

Momenteel staat de mobiele beugelbaan in Schijndel. Het bestuur heeft gemerkt dat de afstand naar Schijndel een belemmering is voor verengingen om gebruik te maken van de baan. Vandaar dat de NBB opzoek is naar een nieuwe locatie voor de mobiele baan.  Gezocht wordt naar een stalling van 6 x 3 meter, stallingskosten worden vergoed. Interesse of wilt u meer informatie: bestuur@beugelen.nl

 

Gevraagd:  vrijwilligers voor de mobiele baan

Een aantal keer per jaar wordt de mobiele baan gehuurd door externe organisaties. De NBB zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om op buurtfeesten, jaarmarkten e.d. het beugelen te promoten met behulp van de mobiele baan. Onkosten worden uiteraard vergoed. Meer informatie: bestuur@beugelen.nl

 

Gezocht:  externe partij die bollen / schoppen wil beheren

De NBB heeft nog een aantal bollen / schoppen in beheer.  Deze kunnen door verenigingen of externe organisaties gekocht worden.  In verband met belangenverstrengeling wil de NBB deze graag bij een externe partij liggen. Indien u interesse heeft,  neemt u dan contact op met het bestuur van de NBB. bestuur@beugelen.nl

  

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl