archiefdonderdag 21 september 2017 Van de bestuurstafel

Nieuwsbrief: September 2017

Van de bestuurstafel

 

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 

Competitie

De eerste bekerwedstrijden zijn gespeeld en ook de reguliere competitie is gestart. Steeds meer verenigingen maken gebruik van de scoreborden en de app. zodat wedstrijden live te volgen zijn.  Clubs die nog interesse hebben voor dit systeem kunnen contact opnemen met het bestuur. bestuur@beugelen.nl

Gezocht: stalling voor de mobiele beugelbaan

Momenteel staat de mobiele beugelbaan in Schijndel. Het bestuur heeft gemerkt dat de afstand naar Schijndel een belemmering is voor verengingen om gebruik te maken van de baan. Vandaar dat de NBB opzoek is naar een nieuwe locatie voor de mobiele baan.  Gezocht wordt naar een stalling van 6 x 3 meter, stallingskosten worden vergoed. Interesse of wilt u meer informatie: bestuur@beugelen.nl

 

Gevraagd:  vrijwilligers voor de mobiele baan

Een aantal keer per jaar wordt de mobiele baan gehuurd door externe organisaties. De NBB zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om op buurtfeesten, jaarmarkten e.d. het beugelen te promoten met behulp van de mobiele baan. Onkosten worden uiteraard vergoed. Meer informatie: bestuur@beugelen.nl

 

Gezocht:  externe partij die bollen / schoppen wil beheren

De NBB heeft nog een aantal bollen / schoppen in beheer.  Deze kunnen door verenigingen of externe organisaties gekocht worden.  In verband met belangenverstrengeling wil de NBB deze graag bij een externe partij liggen. Indien u interesse heeft,  neemt u dan contact op met het bestuur van de NBB. bestuur@beugelen.nl

 

Werkgroep Baanmeester

De werkgroep die bezig is met het vernieuwen van de cursus baanmeester is al een aantal keer bij elkaar geweest. Er wordt nagedacht over de rol van de teller en het maken van filmpjes om spelsituaties beter uit te leggen.

 

Commissie Statuten en Reglementen

Het eindverslag van de commissie Statuten en Reglementen is besproken. In het advies is o.a. meegenomen om nog eens goed naar de statuten van de NBB te kijken in vergelijking met andere documenten en deze aan te passen ook gezien de nieuwe wetgeving voor verenigingen. Tevens is het advies van de commissie om vervolgens ook te kijken naar het Huishoudelijk Reglement en alle andere reglementen binnen de NBB. Samen met de commissie gaat het bestuur kijken hoe verder vorm en inhoud aan het advies gegeven kan worden.