archiefmaandag 17 juli 2017 Nieuwsbrief: Van de bestuurstafel juli 2017

Nieuwsbrief: juli 2017

Van de bestuurstafel

 Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

 Algemene Ledenvergadering juni 2017

De Algemene Ledenvergadering is goed verlopen. Acties n.a.v. de vergadering worden uitgezet.

Bestuursbesluit

Het bestuur van de NBB neemt het volgende uitvoeringsbesluit volgens artikel 23 lid 7 van de statuten:  Wanneer een team niet komt opdagen voor een geplande wedstrijd (zie artikel 5.3 van het competitie reglement)  en weigert dat team op de nieuwe datum  te spelen, dan wordt dit team uit de competitie genomen en alle resultaten van dat team vervallen. De opgegeven spelers van dat team kunnen seizoen 2018/2018 ook niet meer voor andere teams van hun vereniging uitkomen. Dit besluit is geldig tot de algemene ledenvergadering van juni 2018.

 Competitie 2017/2018

In de reguliere en middag competitie nemen net zo veel teams deel als het afgelopen seizoen. In de BOB competitie neemt helaas 1 team minder deel. Voor een eerlijk en spannend verloop van de reguliere competitie worden alle laatste wedstrijden van alle klasse op dezelfde dag gepland.

 

NK Persoonlijk

De beugelbanen voor het NK persoonlijk zijn als volgt toegewezen:

Voorrondes

  • Ereklasse :  zaterdag 2 december te Stramproy en Hegelsom
  • 1ste klasse : zaterdag 9 december te Tegelen en Baarlo 
  • 2de  klasse :  zaterdag 9 december te Kronenberg en Ell
  • 3de klasse : zaterdag 2 december te Grathem en Hoogeloon
  • 4de klasse : zaterdag 2 december te Maasbree
  • 5de klasse : zaterdag 9 december te Baexem (bij veel opgaves ook vrijdag 8 december te Ospel)

 

De 2de baan binnen elke klasse vervalt als er niet voldoende opgaves zijn. Een klasse vervalt als er minder dan 16 opgaves zijn, de spelers worden dan toegevoegd aan de hogere klasse. De finales zijn op zondag 14 januari te Helden

Bekertoernooi

Naar aanleiding van de reacties op het vorige bekertoernooi heeft de commissie wedstrijden besloten om het toernooi iets aan te passen.  Zo worden er twee klassen samengevoegd en is er een andere loting.   Wijziging voor wat betreft het loten – voorrondes voor aanvang loten wie A en B  is – hierna kunnen teams hun ploeg opstellen en invullen.  Voor de finales wordt er een schema gemaakt. Er wordt geloot wie A, B, C en D is, daarna team opstellen en invullen

  De finales zijn op Zaterdag 14 april aanvang 16:00 uur

  • Ereklasse en 5de klasse te Maasbree
  • 1ste en 4de klasse te Kessel
  • 2de en 3de klasse te Helden

 

Een aantal clubs hebben aangegeven graag een draaiboek te ontvangen voor de organisatie van een NK of bekertoernooi. Het bestuur gaat hier aan werken.

 

Secretariaat NBB

Anton van Deursen heeft aangegeven de combinatie penningmeester en secretariaat niet te kunnen combineren. Laura heeft al een deel van de taken overgenomen door de o.a. de notulen van de vergadering te maken. Besloten is om de postverwerking onder te brengen bij het bondsbureau.

 

Werving vrijwilligers voor de NBB

Ondanks dat we veel positieve reacties krijgen op de bezoeken aan de verenigingen, hebben we nog geen nieuwe vrijwilligers voor de NBB. Het bestuur blijft de clubs bezoeken maar gaat ook een denktank opzetten om meer mensen te vragen hoe dit probleem opgelost kan worden. Indien er geen nieuwe bestuurs- en commissieleden komen, mag de NBB statutair vanaf juni 2018 niet meer handelen.

 

Vrijwilligers dag

De vrijwilligersdag in het openlucht museum van Arnhem is een leuke dag geweest en voor herhaling vatbaar. Leuk om te zien hoeveel mensen er jaarlijks deze baan bezoeken.

 

 

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl