woensdag 5 juni 2024 NBB ideeën avond 4 juli - Kessel

Geachte leden van de Nederlandse Beugel Bond,
Hierbij willen wij u allen van harte uitnodigen voor de ideeën avond welke zal plaatsvinden op
donderdag 4 juli in het clubgebouw van beugelclub O.V.U. Kessel, Roode Eggeweg 6c te Kessel. De
aanvang is om 19:30 uur. We verwachten rond 22:00 uur af te ronden.

Wat is de ideeën avond:
De Nederlandse Beugel Bond is al enige tijd zoekende als het gaat om het aantrekkelijk maken van
het beugelen. Wij zien dat er her en der ideeën ontstaan en dat meerdere mensen en groepjes
ermee bezig zijn. Het is de bedoeling dat iedereen die een idee heeft de mogelijkheid krijgt om dit
bespreekbaar te maken.

Ieder is op zijn eigen manier op zoek om een oplossing te vinden voor:
- De lange partijen
- Ingewikkelde regels
- Onaantrekkelijkheid van het spel
- Het vinden van voldoende competitiespelers
- Het beugelen op je eigen niveau
- De beste speelavond en aanvangstijd
- En nog vele andere punten die de laatste jaren voorbijkwamen
Het blijkt echter lastig om de ideeën op een goede manier te delen met andere beugelaars en nog
lastiger om elkaar enthousiast te maken. Wij als NBB willen jullie daarin gaan ondersteunen. Wij
organiseren hiervoor een ideeën avond waarop iedereen die dat wil zijn idee bespreekbaar kan
maken.
Dus heb jij een idee wat het waard is, om samen met anderen, bespreekbaar te maken?
Meld je dan aan bij de NBB om jouw idee samen met ons te bespreken.
Het is de bedoeling dat we met een of meerdere ideeën als NBB serieus aan de slag gaan. Dus jouw
idee kan wellicht komend beugelseizoen al in de praktijk worden gebracht.
Na 4 juli gaan we het vervolgtraject verder in gang zetten in de vorm van een avond waarin er meer
ruimte wordt gevormd om de ideeën meer inhoud te geven.

Geef je nu op via secretariaat@beugelen.nl en neem de volgende punten mee in je opgave:

Nederlandse Beugel Bond
Lijsterbespad 41
5995 BV Kessel
info@beugelen.nl
www.beugelen.nl
KvK: 40175215

[DATUM DOCUMENT] [ONDERWERP DOCUMENT]2/1
 Naam
 Emailadres
 Telefoonnummer
 Naam bedenker idee
 Hebben er mensen aan meegewerkt?
 Vertel in het kort jouw idee.
 Waarom is dit een goed idee voor de beugelsport?
 Noem enkele voordelen voor de beugelsport
 Noem enkele nadelen voor de beugelsport
 Waarom gaat dit idee werken?
 Als jouw idee wint, hoe moeten we dit idee dan gaan introduceren binnen de beugelsport?
 Hebben we aanvullende informatie nodig?
Zijn er naar aanleiding van deze mail nog vragen en of opmerkingen horen we dat uiteraard
graag.

Met hoopgevende sportgroet,

Het bestuur
www.beugelen.nl