dinsdag 11 juni 2024 Nederlandse Beugel Bond viert 90-jarig jubileum in Kessel

Nederlandse Beugel Bond viert 90-jarig jubileum in Kessel

Feest 90 jaar beugelen
Op 25 mei heeft in Kessel het NBB 90 jaar georganiseerd beugelen plaats gevonden.
Het is een heel geslaagde dag geworden met ook nog af en toe een zonnetje erbij.

Er waren meer dan 170 leden met hun aanhang aanwezig op dit mooie feest. Het vond plaats in
Kessel bij de Beugelvereniging OVU. Na een goede ontvangst met Limburgse vlaai en koffie/thee
werd de bijeenkomst feestelijk geopend door Eric Kleynen, voorzitter van de NBB.
De activiteiten begonnen het ringbeugelen voor 12 teams plaats. De winnaar hiervan was het team
“De Kuiters” uit Tegelen. Daarna vond het individueel beugelen plaats. De eerste plaats was hiervoor
Onno van Knippenberg van “Onder ons Neer”. De tweede plaats was voor Patrick Bovee uit Tegelen
en de derde plaats was voor Roland Baetsen uit Ell.
De aanwezigen werden verder vermaakt de een goochelaar en de muzikale omlijsting werd verzorgd
door de Joekskapel Toemârop uit Maasbree. Ook was er nog een loterij waar een goed gevulde
winkelwagen was te winnen. Die winkelwagen werd gewonnen door Monique Duarte.
De prijsuitreiking aan alle winnaars werd gedaan door Jeroen Leaners (Lid van het Europese
Parlement). De dag werd tenslotte afgesloten met een uitgebreid lopend en lekker buffet.
Uit de eerste reacties blijkt dat iedereen zeer heeft genoten van deze dag en die goed was
georganiseerd door de werkgroep 90 jaar van de NBB. En ook veel dank gaat uit naar OVU uit Kessel
voor het beschikbaar stellen van zijn locatie.