archiefdonderdag 20 april 2017 Nieuwsbrief apri 2017: Van de bestuurstafel

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017, om de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief verschijnen.

Ingekomen stukken

Naar aanleiding van een incident rond de wedstrijd Grathem2-Kronenberg3 is er het verzoek gekomen om het competitiereglement te wijzigen. De Commissie Wedstrijden heeft aangegeven dat er dit seizoen minder incidenten rond de competitie zijn geweest dan andere jaren. Bovendien staat het incident tijdens de genoemde wedstrijd op zich. Derhalve ziet het bestuur ook op advies van de Commissie Wedstrijden af van een voorstel tot wijzigingen van het competitiereglement.  Wel is richting clubs aangegeven dat de NBB de mogelijkheid biedt om zelf punten aan te dragen voor de ALV.

 

Digitaal Archief

We gaan een digitaal archief opzetten. Momenteel ligt er bij veel mensen waardevol materiaal over de NBB en het beugelen.

 

Stagiaire

We gaan een stage verzoek indienen bij diverse Hogeschool voor een stagiaire die de NBB en haar clubs op verschillende zaken kan ondersteunen, o.a. het opzetten van het digitale archief..

 

Spelregels

De spelregeldagen zijn goed ontvangen. De eerste dagen hebben 22 clubs meegedaan aan de cursus, diverse verenigingen hebben aangegeven om de cursus vervolgens binnen de eigen club te organiseren. De laatste cursusdag is 8 mei in Schijndel.  Na de competitie zal de presentatie met de filmpjes op de website gezet worden zodat iedereen er gebruik van kan maken.   Er zijn nog wel enkele tekstuele foutjes ontdekt, die aangepast moeten worden. Dit moet door de ALV geaccordeerd worden.

 

Bezoeken van de verenigingen

Er zijn met 9 clubs gesprekken gevoerd over hun kijk op de NBB, wat er goed gaat, waar zaken verbeterd kunnen worden, maar ook of mensen bereid zijn taken voor de NBB op te pakken. De eerste gesprekken zijn positief verlopen en enkele mensen hebben aangegeven bereid te zijn om mee te denken met de NBB.

 

Vrijwilligers dag

Op 10 juni nodigt de NBB al haar vrijwilligers uit voor een gezellige dag in het Openlucht Museum in Arnhem, naast een rondleiding staat ook een bezoek aan de beugelbaan aldaar op het programma.

 

Algemene Ledenvergadering

De komende ALV staat gepland voor 19 juni a.s.

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl