archiefdinsdag 21 februari 2017 Nieuwsbrief Februari 2017 Van de Bestuurstafel

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017 om  de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief  verschijnen

Baanmeesters

Kritiek op baanmeesters kan, mits deze vanuit een positieve insteek en opbouwend is. Helaas merken we dat dit op en rond de beugelbaan niet altijd het geval is. Het bestuur waardeert de inzet van alle baanmeester die elke week op de baan staan. De baanmeesters die tijdens het laatste NK ingezet zijn, hebben behoorlijk wat kritiek gekregen. Vanuit het bestuur wordt nogmaals aan hen kenbaar gemaakt dat hun inzet waardevol is.

Bestuur NBB

Het werk dat het bestuur van de NBB moet doen, is momenteel te veel voor de vrijwilligers die er binnen het bestuur zijn. Naast dat we verder gaan met het zoeken naar nieuwe mensen, gaan we ook werken aan een procedure om eventuele potentiele kandidaten rustig de kans te geven om kennis te maken met het bestuur.

Spelregels

Op 14 februari hebben de mensen, die binnen de commissie techniek bezig zijn met de spelregels, de eerste versie van de film over de spelregels bekeken. In de film  wordt aangegeven wat veranderdis , of wat extra moet worden toegevoegd c.q. verduidelijkt. Dit alles is doorgegeven aan de productiemaatschappij, wachten is op de tweede versie waarna de spelregeldagen ingepland kunnen worden.

Bezoeken van de verenigingen

Laura van de Sande en Jo Peeters gaan de komende weken alle verenigingsbesturen bellen met het verzoek om een keer te mogen aansluiten bij een bestuursvergadering dan wel een apart gesprek met het bestuur te hebben. Insteek is kennismaking, maar ook hoe we samen de NBB kunnen versterken.

Vrijwilligersavond

Twee jaar geleden heeft het bestuur van de NBB een avond georganiseerd om de inzet van al haar vrijwilligers te danken, we willen dit in 2017 wederom doen. Het bestuur neemt het initiatief om een vrijwilligers middag / avond te gaan organiseren.

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl