archiefdonderdag 14 juli 2022 Bijschrijving Beugelen in Inventaris Immaterieel Erfgoed

Bijschrijving Beugelen in Inventaris Immaterieel Erfgoed

14 juli 2022

In de afgelopen maanden is het bondsbestuur onder begeleiding van Kennisinstituut Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) bezig geweest om onze mooie beugelsport bij te schrijven in de zogeheten ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed’. De oudste volkssport van Nederland (de eerste vermelding is uit 1331) mag natuurlijk niet ontbreken in deze inventaris. Daarnaast is het van het grootste belang dat de sport ook behouden blijft voor de toekomstige generaties. Onderdeel van die bijschrijving is het maken van een zogeheten ‘Borgingsplan’ waarin de huidige situatie van de sport wordt geanalyseerd en er plannen en ambities worden geformuleerd om het beugelen te borgen in de toekomst.

De onafhankelijke toetsingscommissie van KIEN heeft dit Borgingsplan en de andere informatie grondig tegen het licht gehouden en is tot de conclusie gekomen dat de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Daarmee is de weg vrij voor de bijschrijving van het beugelen in de Inventaris. De bond is hier buitengewoon verheugd over en zal in samenwerking met (o.a.) de verenigingen en leden van de bond enthousiast gaan werken aan een prachtige toekomst voor de beugelsport.

De eerste stappen hiervoor worden op dit moment gezet via het projectplan ‘Blijvend Beugelen’, het toekomstplan voor de beugelsport. In juni is er door de Algemene Ledenvergadering groen licht gegeven voor dit plan en op dit moment wordt er werk gemaakt van de projectorganisatie. In het komende jaar wordt er samen met alle betrokkenen een strategie uitgewerkt en in 2023-2024 zullen de eerste ideeën in uitvoering worden gebracht.

Op zondag 7 augustus bij de beugelbaan in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wordt tussen 12:30 en 13:00 de inschrijving op een feestelijke manier officieel gemaakt. Alle belangstellenden zijn hiervoor van harte welkom! Eerder die dag zal omstreeks 11:00 het Kruis van Verdienste worden uitgereikt aan Jan Klerken. Daarnaast is er de hele dag een beugeltoernooi op de beugelbaan in het museum. Bij beide activiteiten is iedereen van harte welkom (maar bij de uitreiking is de grootte van de zaal beperkt tot 160 personen).