archiefwoensdag 4 november 2020 Corona-update (NL + D): Tijdelijke maatregelen van 4 t/m 18 november | ALV via Microsoft Teams en VoxVote | TASO-regeling verlengd

Corona-update (NL + D): Tijdelijke maatregelen van 4 t/m 18 november | ALV via Microsoft Teams en VoxVote | TASO-regeling verlengd

04 november 2020 17:30

Via dit bericht weer enkele updates over corona.

Tijdelijke extra maatregelen
Voor de komende twee weken, van woensdag 4 november 22:00 t/m woensdag 18 november gelden er tijdelijke extra maatregelen. Daarna gaan in principe de maatregelen die daarvoor golden weer in (zie daarvoor het bericht van 18 oktober).
 • Alle eerdere maatregelen blijven gelden, maar daarnaast zijn er een paar zaken aangescherpt:
  • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er wordt gebeugeld in vaste groepjes van maximaal 2 personen (dat was 4 personen).

  • Er mogen meer groepjes tegelijk aanwezig zijn als aan alle drie deze voorwaarden wordt voldaan:
   1) de groepjes houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar ;
   2) er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes;
   3) de groepjes mogen onderling niet mengen.

  • Er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij het beugelen (voorheen mocht dat alleen niet bij wedstrijden). Op dit moment is voor ons niet duidelijk of mensen van andere groepjes die op dat moment niet zelf op de baan staan, maar wachten tot ze aan de beurt zijn, als publiek worden geteld. Neemt u daarvoor contact op met uw gemeente, die kan die vraag beantwoorden.

Update over de ALV

Ondertussen is er ook een update over de digitale ALV van 14 december. Voor de bijeenkomst zelf gaan we Microsoft Teams gebruiken, voor de stemming(en) de app/website VoxVote. Aan alle verenigingen is een bericht gestuurd met meer details.

Ondersteuningsmaatregeling TASO wordt verlengd
Het kabinet heeft aangekondigd dat de inmiddels bekende TASO-regeling wordt verlengd en dat er ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een compensatie kan worden aangevraagd. De aanvraag-site is nog niet geopend en het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. Zodra er meer bekend is, zal er een bericht naar de verenigingen worden gezonden.

In de loop van de komende weken wordt verwacht dat er meer informatie opgestuurd kan worden over de rest van het seizoen (in 2021). Het wachten is nog op informatie van sommige verenigingen, zodra die binnen is en verwerkt is, laten wij weer van ons horen.

Vragen of opmerkingen blijven zoals altijd welkom. Past u allemaal goed op elkaar en blijf gezond!


Bestuur NBB en de Commissie Wedstrijden


04. November 2020 17:30

Durch diese Veröffentlichung wieder einige Updates über Corona. Einige dieser Aktualisierungen betreffen Maßnahmen der niederländischen Regierung, die in Deutschland nicht anwendbar sind. Wir haben diese Teile nicht übersetzt, die anderen Übersetzungen finden Sie herunten.

Update auf der Generalversammlung
In der Zwischenzeit gibt es auch ein Update zu der digitale Generalversammlung vom 14. Dezember. Für das Meeting selbst verwenden wir Microsoft Teams, für die Abstimmung(en) die App/Website VoxVote. Allen Vereine wurde eine Nachricht mit weiteren Details gesendet.
 
Wir erwarten, in den kommenden Wochen weitere Informationen über den Rest der Saison (im Jahr 2021) zu senden. Wir warten immer noch auf Informationen von einigen Verbänden. Sobald diese empfangen und verarbeitet wurden, werden Sie von uns hören.

 
Wie immer werden wir Sie weiterhin informieren, wo wir können, und Fragen bleiben wie immer sehr willkommen! Passen Sie gut aufeinander auf und bleiben Sie gesund!

Vorstand NBB und Ausschuss Wettbewerbe