archiefwoensdag 6 oktober 2021 Update 2021 nr 7: WBTR, Financiën, ICT, ALV en VZO, Bestuursvergaderingen bij verenigingen

06 oktober 2021 - 20:30

Beste beugelaars,

Hierbij weer een update met verschillende thema’s.

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Eerder dit jaar is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen, die zowel op de NBB als op de verenigingen betrekking heeft. In eerdere stadia zijn de verenigingen daar ook al over geïnformeerd. De wet is van kracht geworden op 1 juli 2021 en verschillende verenigingen zijn dan ook al klaar met de wijzigingen van hun reglementen. Let op: statuten hoeven niet op stel en sprong gewijzigd te worden, maar deze wijzigingen moeten wel worden meegenomen bij de eerstvolgende keer dat de statuten worden gewijzigd.

Voor hen die hier nog niet aan toe waren gekomen (wat met alles rondom corona zeer wel denkbaar is), raadt de NBB aan om dit te regelen via het IVBB (zie WBTR.nl). Als sportvereniging kunt u de kortingscode SPORTWBTR gebruiken, dat scheelt 50% in de kosten.

Verder gaat de NBB ervoor zorgen dat de modelstatuten voor verenigingen worden geactualiseerd. Niet alleen wat WBTR betreft, maar ook verschillende andere zaken, waaronder de Code Goed Sportbestuur (zie hieronder). 

De NBB wil graag in de kosten tegemoet komen die u als vereniging moet maken en is voornemens om 200 euro bij te dragen voor notariskosten als daarvan gebruikt wordt gemaakt in 2021 t/m 2025 (ook met terugwerkende kracht als u dat eerder dit jaar al heeft gedaan). De regeling wordt uitgewerkt zodra de voorstellen zijn aangenomen door de ALV van 18 oktober a.s.

Code Goed Sportbestuur

De Code Goed Sportbestuur is een verzameling van vier hoofdprincipes van integer en goed bestuur in de sport. Deze Code is in mei vernieuwd (https://nocnsf.nl/goed-sportbestuur/code-goed-sportbestuur) en is op 29 september gelanceerd. (Over één openstaand punt, de zittingstermijnen wordt nog gestemd op 15 november.) 

Van alle sportorganisaties, dus ook beugelverenigingen, wordt verwacht dat zij voldoen aan de richtlijnen in deze Code. Er is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om verenigingen te helpen deze punten in de vereniging te implementeren, dat is hier te vinden: https://ptd.digitaal-magazine.nl/code-goed-sportbestuur

 

Financieel vragenuurtje

Het bestuur streeft naar transparantie en openheid, ook over de financiële handel en wandel van de bond. Omdat er op de Algemene Ledenvergadering weinig of geen tijd is om dieper op financiële vragen in te gaan, wil het bestuur dat via een andere wijze wel mogelijk maken. Daarom organiseren we een week voor de ALV een Financieel Vragenuurtje waar verenigingsbestuurders vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken over de financiële stukken van de ALV. Ook andere vragen over de financiën zijn uiteraard welkom! Aanmelden kan door de link te volgen, uw naam en e-mailadres op te geven en het formulier te versturen → Aanmeldingsformulier. Vragen hierover zijn welkom via penningmeester@beugelen.nl. Graag tot ziens op 11 oktober!

 

Regeling vervanging oude tablets

Met de voortschrijding van de techniek raken oudere tablets die gebruikt worden voor het livescoresysteem onbruikbaar. Dit heeft te maken met bepaalde beveiligingscertificaten die door oudere systemen (versie Android 4.4.4 en lager) niet meer worden ondersteund. Daarnaast gaan we volgend jaar over naar een nieuw systeem voor de LiveScores, daarover schreven we al eerder (op 30 augustus). Over de regeling voor de opvolging van deze oudere tablets komen we bij de vereniging op de lijn.

 

Overzicht financiële regelingen

Er zijn op dit moment verschillende regelingen van kracht waar verenigingen gebruik van kunt maken. Er zijn plannen om die allemaal bij elkaar te zetten in een soort ‘Regelingenboek’ zodat het op één plaats terug te vinden is. Het plan is om het Regelingenboek 2022 voor het einde van het jaar klaar te hebben en te publiceren.

 

ICT en nieuwe e-mailadressen

De NBB is bezig met de invoering van en de overstap naar een nieuw ICT-systeem in samenwerking met Microsoft. Dit gaat verenigingen helpen om samen te werken met elkaar en met de bond en om makkelijker info van de NBB te ontvangen. De eerste stappen zijn nu gezet met een nieuw e-mailsysteem, de volgende stap is om te gaan werken met Sharepoint en Teams om het voor verenigingen makkelijker te maken om informatie op te zoeken en terug te vinden. Het plan is om dat in de komende maanden vorm te geven en uit te werken.

Daarnaast zijn de mailadressen van de bond aangepast (de bestaande blijven nog gewoon werken). Er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet en als dat klaar is, wordt er een overzicht rondgezonden.

 

Techsoup

De organisatie ‘Techsoup’ zet zich er wereldwijd voor in om non-profit-organisaties te helpen met goedkope ICT-oplossingen. Veel verenigingen kunnen hiervoor mogelijk ook in aanmerking komen. Meer info is te vinden op www.techsoup.nl. Registreren (link) is gratis en zonder verplichtingen en zo kom je te weten waarvoor je in aanmerking komt.

 

Verslag Voorzittersoverleg (VZO) 23 september 2021

Op 23 september jl. is er een Voorzittersoverleg geweest. Een goede opkomst, 19 verenigingen waren aanwezig en het bestuur kijkt terug op een prettige bijeenkomst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het verslag, dit komt op korte termijn naar de verenigingen.

 

Bestuursvergadering op locatie

Zoals al eerder aangekondigd is het na bijna 2 jaar (de plannen dateren van januari 2020) zover dat we bestuursvergaderingen op locatie kunnen gaan organiseren. De bedoeling is om meer in gesprek te komen met de verenigingen en beugelaars. Het bestuur zal dan ook 30-45 minuten voor aanvang van bestuursvergadering (die begint om 20:00) aanwezig zijn om in gesprek te komen met leden/bestuur van de gastheervereniging en andere verenigingen (al of niet uit de buurt) en aansluitend de reguliere NBB-vergadering houden.

U bent dus van harte welkom om binnen te lopen bij de gastheervereniging vanaf 19:15-19:30 en tot 20:00 in gesprek te gaan met het bestuur. Een lijst met locaties voor de komende periode komt binnenkort naar de verenigingen toe. De eerste is op donderdag 14 oktober in Meijel.

 

ALV 18 oktober 2021 + stukken

We realiseren ons dat de ALV elke dag dichterbij komt en dat u nog niet alle stukken heeft en dat dat lastig is in de voorbereiding. Onze welgemeende excuses daarvoor. We werken hard aan de stukken en sturen die zo snel mogelijk naar u op.
Update 7 oktober: de stukken zijn inmiddels verzonden naar de verenigingen en tevens gepubliceerd in dit nieuwsbericht.

 

Herinnering opgaves NK (deadline 10 oktober)

Tot slot nog een vriendelijke herinnering dat de aanmeldingen voor het NK nog ingestuurd kunnen worden t/m zondag 10 oktober.  

 

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande (of andere) thema’s horen we graag van u via secretariaat@beugelen.nl