archiefwoensdag 8 april 2020 Maatregelen verlengd | Financiële en juridische tips om de corona-crisis door te komen - Maßnahmen erweitert | Finanzielle und rechtliche Tipps für die Corona-krise

Maatregelen verlengd | Financiële en juridische tips om de corona-crisis door te komen - Maßnahmen erweitert | Finanzielle und rechtliche Tipps für die Corona-krise

08 april 2020 - 14:00

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de impact van de coronacrisis groter is dan gehoopt. Net als de gewone wereld, is ook de beugelwereld een halt toe geroepen. In deze lastige tijd doet het ons goed te zien dat verenigingen en leden elkaar op allerlei manieren proberen te steunen. Het is helaas niet te overzien wanneer we weer kunnen gaan genieten van onze mooie sport en alle contacten die we daarin hebben opgebouwd. Om mogelijke vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, hebben we hieronder een aantal zaken beschreven, waarvan we denken dat u er tegenaan zou kunnen lopen. Voor onze Belgische beugelvrienden verwijzen wij naar: https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus en onze Duitse beugelvrienden naar: https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/

 

Het Mulier-instituut doet in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van VWS onderzoek naar de impact van de coronacrisis op sportverenigingen. Dit onderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen, zodat ook maatregelen op maat kunnen worden getroffen. We willen u dan ook op het hart drukken om dit onderzoek op korte termijn (uiterlijk 12 april) in te vullen. De link naar dit onderzoek hebben de secretariaten inmiddels ontvangen. U helpt er de beugelsport en uzelf mee!

Verder willen we u voor de volledigheid nog melden dat de eerder door de overheid genomen maatregelen voor (o.a.) sportverenigingen zijn verlengd tot 28 april. Een nieuwe update vanuit de overheid wordt in de week van 20 april verwacht.


Juridische tips
Veel verenigingen hebben de statutaire plicht om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren voor 30 juni van het kalenderjaar. Als het echter niet is toegestaan is (of voor de gezondheid van de leden te gevaarlijk) om bij elkaar te komen, is dat lastig te realiseren. Ook zijn er misschien vragen over het houden van bestuursvergaderingen. Meer info over dergelijke vraagstukken is hier te vinden: https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/121149/richtlijn-voor-besluitvorming-binnen-de-vereniging-i-v-m--maatregelen-coronavirus

Ook heeft u misschien vragen t.a.v. lidmaatschappen, contributies, huurverplichtingen, etc. Daarover vindt u hier meer informatie: https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/121207/het-coronavirus-en-de-juridische-gevolgen-voor-de-sport

Verder worden enkele juridische vragen aangestipt in de 'Veelgestelde Vragen' van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen. Mocht u dan nog altijd vragen hebben, meldt u zich dan bij de NBB, zodat we in overleg kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn om een antwoord te vinden.


Financiële tips
Nu de deuren van de clublokalen gesloten moeten blijven, lopen veel verenigingen inkomsten mis, terwijl vaste lasten wel betaald moeten worden. We zetten de verschillende punten voor u op een rij:

- De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een tegemoetkoming voor ondernemers, maar ook sportverenigingen vallen hieronder (we schreven u hier eerder geleden ook al over). Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de voorwaarden, waaronder een omzetverlies van 4000 euro in de periode 16 maart - 15 juni en vaste lasten van minstens 4000 euro in diezelfde periode. Meer info over deze regeling vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

- NOW-regeling van het Ministerie voor Sociale Zaken. U komt hier alleen voor in aanmerking als u mensen in dienst heeft. Meer info vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

- U kunt contact opnemen met uw bank om te overleggen over uw hypotheekbetalingen. Via deze pagina vindt u wat meer informatie en onderaan staan de pagina's van de verschillende banken: https://www.nvb.nl/corona/ondernemers/ Mocht u een lening hebben via de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), dan kunt u op deze pagina terecht: https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen/

- Buma/Stemra, Sena en Videma willen voor de periode van sluiting een vrijstelling van betaling en/of een compensatie geven. NOC*NSF is hierover in overleg, zodra wij meer weten, hoort u dat van ons.

- Als u uw accommodatie huurt van de gemeente is het misschien mogelijk om uitstel/vrijstelling van huur aan te vragen. Dit verschilt per gemeente; we raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw eigen gemeente.

- De BSGW (die int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsheffingen in Limburg) heeft alle automatische incasso's al in maart stopgezet voor ondernemers (waaronder dus ook sportverenigingen). Meer info vindt u hier: https://bsgw.nl/nl/nieuws/samenwerkende-gemeenten-en-waterschap-in-bsgw-bieden-helpende-hand-voor-ondernemers-nav-coronavirus. Ook voor Oost-Brabant zijn er mogelijkheden, maar dan moet u zelf contact opnemen: https://www.bs-ob.nl/maatregelen-coronavirus/. Voor de overige gemeentes en waterschappen raden wij u aan op de websites van de instanties te kijken of telefonisch contact te zoeken.

- De NBB heeft ook binnen haar eigen mogelijkheden gekeken wat er gedaan kan worden om de beugelclubs te helpen. Jaarlijks ontvangen alle verenigingen van de bond een stimuleringsbijdrage aan het einde van het jaar. We hebben besloten om deze bedragen al op korte termijn over te maken, hierover ontvangt u op korte termijn bericht. Verder hebben we besloten om de contributiefacturen niet zoals gebruikelijk in juli te versturen, maar deze aan het einde van het jaar te versturen. Er zijn op dit moment enkele verenigingen die nog facturen aan de NBB moeten betalen. We gaan met hen contact opnemen om te kijken naar een passende oplossing.

- Dan willen we u nog graag wijzen op de lijst met veelgestelde vragen die NOC*NSF op haar website heeft staan: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen. Verder heeft NOC*NSF nog een checklist voor sportverenigingen gemaakt, deze vindt u in de bijlage.

- De VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) heeft ook een lijstje met veelgestelde vragen gepubliceerd: https://sportengemeenten.nl/qa-coronavirus-sport/. Hierin wordt onder andere ook gesproken over de gevolgen voor de lokale sportakkoorden.

- Ook Huis voor de Sport Limburg (https://hvdsl.nl/corona-alle-tips-voor-jouw-sportclub/) en SportService Noord-Brabant (https://ssnb.nl/brabantblijftbewegen/) hebben tips op een rijtje gezet. Huis voor de Sport Limburg is in gesprek met de provincie Limburg om ook via die weg verenigingen te ondersteunen. Als we daar meer over horen, komen we uiteraard bij u terug.


Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, dan hoort u uiteraard weer van ons.

Tot slot: mocht u desondanks nog vragen hebben, dan horen we uiteraard graag van u! We wensen u veel sterkte in de komende tijd en hopen u allemaal te zien als onze clublokalen weer open mogen!

 

Bestuur NBB

 

 
08 april 2020 - 14:00
 
In jüngster Zeit wurde deutlich, dass die Auswirkungen der Koronakrise größer sind als erhofft. Genau wie die gewöhnliche Welt wurde auch die Bügelwelt zum Stillstand gebracht. In dieser schwierigen Zeit freuen wir uns, dass Verbände und Mitglieder versuchen einander auf vielfältige Weise unterstützen. Leider ist es noch nicht zu sagen, wenn wir unseren schönen Sport und all die Kontakte, die wir darin aufgebaut haben, wieder genießen können. Um mögliche Fragen so gut wie möglich zu beantworten, haben wir nachfolgend eine Reihe von Dingen aufgeführt, auf die Sie möglicherweise stoßen.

Für unsere Belgischen Bügelfreunde verweisen wir auf: https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus und unsere Deutschen Bügelfreunde auf: https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
Die beschriebenen Maßnahmen und der Anhang richten sich nach niederländischen Gesetzen und Vorschriften und sind daher in Deutschland nicht anwendbar. Wir haben uns daher entschieden, diese Passagen nicht zu übersetzen.

Wenn weitere Maßnahmen angekündigt werden, werden Sie natürlich wieder von uns hören.

Zum Schluss: Wenn Sie noch Fragen haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören! Wir wünschen Ihnen in naher Zukunft viel Kraft und hoffen, Sie alle zu sehen, wenn unsere Clubräume wieder geöffnet sind!
 
Vorstand NBB