archiefdonderdag 16 maart 2017 Nieuwsbrief Maart 2017: Van de bestuurstafel

Het bestuur van de NBB heeft besloten, tijdens de vergadering van februari 2017 om
de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen binnen de NBB te delen met haar
leden middels deze nieuwsbrief. Na elke bestuursvergadering zal de nieuwsbrief
verschijnen

Je zin krijgen met beugelen of zin in beugelen krijgen?

De nuance in bovenstaande zin in klein maar veel zeggend. Het blijft onrustig op en rond de beugelbanen tijdens wedstrijden, maar ook bij alles wat nodig is om onze sport te kunnen bedrijven. Binnen het bestuur is hierover gesproken en we maken  ons hierover zorgen.  Er is afgesproken om verder te gaan met de gekozen lijn zoals in het beleidsplan beschreven staat en dat is zorgen dat iedereen weer zin krijgt in het beugelen. Dat betekent  aandacht voor het beugelen en zorgen dat we met z’n allen dit weer kunnen doen.

 

Jubilarissen

Er zijn deze maand diverse jubilarissen aangemeld, allen die voldoen aan de reglementen van de NBB ontvangen daarvoor hun waardering

 

Spelregels

De film met de diverse spelregelfragmenten is inmiddels klaar. De presentatie over de spelregels wordt aangepast en de filmpjes zijn hiervan een onderdeel.  Volgende week lopen we de hele cursus door met alle cursusleiders en worden de laatste puntjes op de spreekwoordelijke “i” gezet. Laatste stap is, dan alle clubs uit te nodigen voor de spelregelavonden, we proberen de uitnodigingen in week 11 te versturen..

 

Bezoeken van de verenigingen

Bijna alle clubs uit Brabant zijn ingepland, samen met twee afgevaardigde vanuit het bestuur gaan we in gesprek met het bestuur van de verenigingen. Doel enerzijds kennismaking maar heel belangrijk hoe vinden we nieuwe vrijwilligers.  

 

Vrijwilligersavond

Offerte is binnen en afspraken worden gemaakt met locatie, alsmede de uitnodiging richting de vrijwilligers.

 

 

 

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, wilt u dan contact met ons opnemen via; bestuur@beugelen.nl