archiefwoensdag 7 februari 2024 Werkgroep Nederlandse Beugel-Bond “90 jaar beugelen”

Werkgroep Nederlandse Beugel-Bond “90 jaar beugelen”

Werkgroep Nederlandse Beugel-Bond “90 jaar beugelen”
In december 2023 is er werkgroep tot stand gekomen die het feest voor alle leden van de
NBB gaat organiseren. Zoals hopelijk bij iedereen bekend zal dit feest plaatsvonden op
zaterdagmiddag 25 mei op de locatie van Beugelclub OVU in Kessel. Naast leden kunnen
ook partners en eventuele kinderen deelnemen.

Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:
- Mien Sniekers, Stramproy
- Toos Haex, Stramproy
- Henny Nelissen, Stramproy
- Roy Geurts, Baarlo, voorzitter
- Jan Klerken, Tegelen
- Reinier Hoftijzer, Arnhem, penningmeester
- Mart Duif, Maasbree, secretaris
Het programma in grote lijnen ziet er als volgt uit:
-13:30 uur - 14:00 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee en vlaai.
-14:00 uur - 15:00 uur Officiële opening van de feestdag in aanwezigheid van de

media en prominente gasten.

-15:00 uur - 17:30 uur Start “Ring beugelen” en een doorlopend onderhoudend
programma met vertier voor jong en oud, muziek en een
goochelaar.
-17:30 uur - 20:00 uur Lopend buffet.

Huldiging winnaars “Ring beugelen”.
-20:00 uur Sluiting van het officiële gedeelte.
De opgave loopt via de eigen verenigingssecretaris. Op korte termijn zal hierover meer
informatie naar de secretarissen worden gestuurd.
Via maandelijkse berichten op de website zullen wij de voortgang in beeld brengen.